Ωράριο

Το ωράριο του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου είναι:

Τρίτη και Πέμπτη 10:30 - 12:30

Δευτέρα έως Πέμπτη 18:00 - 20:

 

Εκστρατεία συγκέντρωσης φαρμάκων 

fulladio farmaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΑ

Τα φάρμακα που χορηγούνται προέρχονται από τα αποθέματα φαρμακείων και απλών πολιτών.

Τα φάρμακα δίνονται μόνο με ιατρική συνταγή και με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού εθελοντή του ΚΙΦΑΧ.

Δεν εκτελούνται συνταγές του ΕΟΠΠΥ που προσκομίζουν ασφαλισμένοι συμπολίτες.