Ωράριο

Το ωράριο του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου είναι:

Τρίτη και Πέμπτη 10:30 - 12:30

Δευτέρα έως Πέμπτη 18:00 - 20:

 

Εκστρατεία συγκέντρωσης φαρμάκων 

fulladio farmaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ


Δικαιούχοι για ιατρικοί εξέταση και λήψη φαρμάκων από το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Χανίων είναι οι άποροι που δεν καλύπτονται από κανένα ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και άνεργοι του ΟΑΕΔ μετά τη λήξη της κάρτας ανεργίας.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Βεβαίωση από το ασφαλιστικό ταμείο ότι δεν καλύπτεται ασφαλιστικά
• Αίτηση Εγγραφής
• Υπεύθυνη Δήλωση
• Προσκόμιση ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ληγμένο)
• Α.Μ.Κ.Α.
• Ταυτότητα ή Διαβατήριο