Ωράριο

Το ωράριο του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου είναι:

Τρίτη και Πέμπτη 10:30 - 12:30

Δευτέρα έως Πέμπτη 18:00 - 20:

 

Εκστρατεία συγκέντρωσης φαρμάκων 

fulladio farmaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΑ

Συμβάλλετε και εσείς στην προσπάθειά μας, φέρνοντας φάρμακα που δε χρειάζεστε,

φάρμακα που σε άλλους είναι πολύτιμα.