Ωράριο

Το ωράριο του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου είναι:

Τρίτη και Πέμπτη 10:30 - 12:30

Δευτέρα έως Πέμπτη 18:00 - 20:

 

Εκστρατεία συγκέντρωσης φαρμάκων 

fulladio farmaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΕΕΣ

Το ΚΙΦΑΧ δεν έχει κανενός είδους κρατική επιχορήγηση.

Μοναδική πηγή εσόδων οι δωρεές σε χρήμα και φάρμακα από ιδιώτες.